Ένα Σχολείο που Προετοιμάζει τους Αυριανούς Ενεργούς Πολίτες!

principal_2024

👉 Ο Διευθυντής Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, Μιχάλης Κουσουλάκος, παρουσιάζει πώς ένα σχολείο μπορεί να προετοιμάσει τους ενεργούς πολίτες του μέλλοντος.