Ολοήμερο και Δραστηριότητες

Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήμα δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Ολοημέρου, δίνοντας τη  δυνατότητα στα παιδιά να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους σε διάφορους τομείς, να ψυχαγωγηθούν και να αθληθούν σε ένα γνώριμο περιβάλλον, καθώς και να περάσουν χρόνο με τους φίλους τους. Τα τμήματα δημιουργούνται ανάλογα με τις κλίσεις των παιδιών, τα ενδιαφέροντά τους, τα ερεθίσματά τους  και τα βιώματα τους, χωρίς η ηλικία να παίζει πάντα τον πρώτο και σημαντικότερο ρόλο για την ένταξη κάθε παιδιού σε κάποιο τμήμα. Το ολοήμερο προσεγγίζει τη μάθηση ως μια πολυδιάστατη διαδικασία στην οποία συμμετέχουν πολλοί τομείς.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, από καθηγητές ειδικοτήτων και εξειδικευμένους συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια του ολοημέρου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γευματίζουν σε διαμορφωμένο χώρο του σχολείου εφόσον εσείς το επιλέξετε καθώς και κατά τη λήξη του τα παιδιά μπορούν να αναχωρήσουν με σχολικό λεωφορείο ή με ίδια μέσα.