Οι καθηγητές του σχολείου, συμβουλεύουν…

Ο Αντώνης Αθανασόπουλος, Καθηγητής Φυσικής του σχολείου μας, δίνει 6 χρήσιμες συμβουλές για το μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού γιατί κάθε μάθημα έχει τα δικά του «Μυστικά», το δικό του «Άρωμα»!

Η Γιώτα Λόντου, Καθηγήτρια Φιλόλογος – Συντονίστρια Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας του σχολείου μας, δίνει Συμβουλές προς τους μαθητές για την Ιστορία Προσανατολισμού.

Γιατί κάθε μάθημα έχει τα δικά του «Μυστικά», το δικό του «Άρωμα»!