Οι άνθρωποι του σχολείου

Διευθυντής 

Μιχάλης Κουσουλάκος, Φιλόλογος

 

Υποδιευθυντής

Γιάννης Πλάγος, Γυμναστής

Οι εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά παρέχουν στους μαθητές σφαιρική μόρφωση. Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του κάθε μαθητή είναι το κύριο μέλημα της σχολικής μας κοινότητας. Προσφέρουμε εφόδια και ίσες ευκαιρίες σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, καθώς πιστεύουμε στη μοναδικότητα κάθε παιδιού. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, εποπτικά και τεχνολογικά μέσα με στόχο τη διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα των μαθητών, που προετοιμάζονται για τις μετέπειτα επιλογές τους. Όλα αυτά με έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση της εκπαίδευσης. Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριφορά, στην καθαριότητα, στην ασφάλεια των μαθητών και γενικά στην υπακοή στους κανόνες και τα όρια.

Το έργο των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται από σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό

  • κεντρική δανειστική βιβλιοθήκη
  • εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών
  • άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις

Σχολικό έτος 2023-2024

Α’  Γυμνασίου:  Γιάννης Πλάγος

Β΄ Γυμνασίου: Βασίλης Μιχαλόπουλος

Γ’  Γυμνασίου:  Γιώργος Κουτσουμπός