Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Νέες Τεχνολογίες

       Το σχολείο μας συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις των καιρών μας και τη σύγχρονη τεχνολογική πραγματικότητα, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή πολύπλευρης παιδείας τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής. Σε αυτό το πλαίσιο διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  και διαδραστικούς πίνακες (smartboard), που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε το μάθημα να διεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή, να είναι πιο ενδιαφέρον και διαδραστικό και να εξασφαλίζει την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της  διδαχθείσας γνώσης. Επιπλέον, λειτουργεί αίθουσα διδασκαλίας με χρήση tablet για όλους τους μαθητές, όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί με παιγνιώδη τρόπο να παραδώσει τη νέα ύλη, να αναθέσει επαναληπτικές εργασίες και ασκήσεις εμπέδωσης ή να δώσει πρόσθετες πληροφορίες για περαιτέρω εξάσκηση και ανατροφοδότηση. Η κατ’ οίκον μελέτη των μαθητών έτσι γίνεται πιο εύκολη, ευχάριστη και παραγωγική, καθώς αποκτούν ουσιαστική γνώση μέσω βιωματικών διαδικασιών. Στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, διατίθεται ένα σύγχρονο Εργαστήριο Πληροφορικής, εξοπλισμένο με υπολογιστές πλήρους υποστήριξης πολυμέσων, όπου οι μαθητές κατακτούν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, διδάσκονται εξειδικευμένα προγράμματα και έχουν την ευκαιρία – όσοι το επιθυμούν – να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε ότι το σχολείο μας είναι πρεσβευτής της ημέρας ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και φιλοσοφία μας είναι οι μαθητές όχι μόνο να συνειδητοποιήσουν την αξία του διαδικτύου ως εργαλείου προς αξιοποίηση στη μετέπειτα ζωή τους, αλλά να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να προστατεύονται από τους πιθανούς κινδύνους που αυτό ενέχει.

TECHNOKIDS

       Το σχολείο μας σε μία προσπάθεια συνεχούς αναζήτησης καινοτόμων τρόπων διεξαγωγής μαθημάτων και παροχής γνώσεων και εμπειριών στους μαθητές παρέχει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Technokids, μία σειρά από τεχνολογικά projects (ενότητες) που βασίζονται στην μέθοδο Project Based learning’’. Πρόκειται για μία εναλλακτική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της πληροφορικής, ειδικά σχεδιασμένη για να ικανοποιήσει την ανάγκη για ποιότητα του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, παράλληλα όμως να εξοικειώσει τους μαθητές με την τεχνολογία και να τους ανοίξει ορίζοντες τέτοιους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας ψηφιακής μας εποχής. Το σημαντικό στην μέθοδο αυτή είναι η δυναμική του σχεδίου προσέγγισης στη μάθηση. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός ορίζει τον τεχνολογικό στόχο ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και στη συνεχεία οι μαθητές επιλέγουν το θέμα, με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ολοκληρώνοντας εργασίες που έχουν πρακτική εφαρμογή στην πραγματική ζωή. Έτσι, ενώ όλοι τελικά αποκτούν τις ίδιες τεχνολογικές δεξιότητες, ο κάθε μαθητής το κάνει παρακινημένος από τα ατομικά του ενδιαφέροντα, τις δικές του εμπειρίες και βιώματα.

       Στα Technokids κάθε διδακτική ενότητα είναι μοναδική. Τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά μαθαίνοντας την τεχνολογία μέσα από Εκπαιδευτικά  Σενάρια. Μέσα από αυτά τα σενάρια  γνωρίζουν από κοντά ποια επαγγέλματα χρησιμοποιούν τεχνολογία στην καθημερινότητά τους, γίνονται Αρχιτέκτονες, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Ανταποκριτές, Συγγραφείς, Ταξιδιωτικοί πράκτορες, Δημοσιογράφοι και μαθαίνουν ΓΙΑΤΙ και ΠΩΣ αξιοποιείται η χρήση του Υπολογιστή σε κάθε επάγγελμα. Μέσα από αυτή τη δημιουργική απασχόληση εντάσσονται ομαλά στη σύγχρονη κοινωνία, προσανατολίζονται επαγγελματικά και κατανοούν επαγγελματικές και επιχειρηματικές έννοιες από μικρή ηλικία. Επιπρόσθετα, διδάσκονται έννοιες τεχνολογίας και κυρίως τις εφαρμογές του Ms Office, καθώς  χρησιμοποιούν όλα αυτά τα εργαλεία με κίνητρο την θεματολογία του σεναρίου της ενότητας. Με αυτή την προσέγγιση προωθείται η κριτική και δημιουργική ικανότητα του μαθητή και ο υπολογιστής γίνεται πολύτιμο βοηθητικό εργαλείο από τα πρώτα σχολικά του χρόνια.