Μετατρέψαμε τα παρτέρια μας σε έναν όμορφο ανθόκηπο!

garden_2023

🎯 Τα φυτά είναι ομορφιά, είναι υγεία, είναι ζωή και ένας υπέροχος τρόπος να διακοσμήσουμε την τάξη μας.

🎯 Συνεργαστήκαμε, γνωρίσαμε τα φυτά, διασκεδάσαμε και στο τέλος μετατρέψαμε τα παρτέρια μας σε έναν όμορφο ανθόκηπο!