Μαθητική εφημερίδα των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά: Τεύχος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου