Μαθητές

Στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην περιγραφική αξιολόγηση, έναν καινοτόμο θεσμό που υφίσταται τα τελευταία χρόνια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι γονείς και οι μαθητές, κάθε τετράμηνο, παίρνουν την Σχολική Έκθεση Προόδου (Σ.Ε.Π.). Η Έκθεση αυτή γράφεται και δίνεται από καθηγητές σε μαθητές και γονείς, μαζί με τον έλεγχο επίδοσης με τη λήξη των τετραμήνων και αφορά σε επιλεγμένα μαθήματα.

Συγκεκριμένα, η περιγραφική αξιολόγηση:

  • αποτελεί μια ποιοτική αποτίμηση της επίδοσης του μαθητή και της μαθήτριας, που προκύπτει μέσα από τη συνεχή και συστηματική διαδικασία συλλογής, καταγραφής, ερμηνείας, αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο και τα επιτεύγματά τους, αλλά και τη διαδικασία που ακολούθησαν προκειμένου να φτάσουν στη συγκεκριμένη επίδοση
  • καλλιεργεί τη συνεργατικότητα
  • δε δημιουργεί άγχος επίδοσης στους μαθητές
  • ενισχύει την αυτοπεποίθηση
  • λαμβάνει υπόψη την ολότητα του μαθητή, εφόσον αξιολογεί εξίσου τις γνωστικές ικανότητές του και τη συναισθηματική και κοινωνική περιοχή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του
  • ενισχύει τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης μια σημαντική διαδικασία αποτελεί και η αυτοαξιολόγηση. Όπως υποστηρίζουν πολλοί ειδικοί παιδαγωγοί, είναι ευεργετικό για έναν μαθητή/ για μια μαθήτρια να κάνει την αυτοκριτική του/της και να αξιολογεί τον εαυτό του/της συχνά. Γι’  αυτό, με τη λήξη του τετραμήνου δίνουμε σε κάθε παιδί ξεχωριστά ένα φύλλο αυτοαξιολόγησης, για να το συμπληρώσει, το οποίο μελετάμε, ώστε και με βάση αυτό να μπορέσουμε στη συνέχεια να τον/την βοηθήσουμε.

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μια σημαντική αλλαγή στη ζωή των παιδιών. Η αλλαγή βαθμίδας είναι σε αυτή τη φάση της ζωής του παιδιού κάτι παραπάνω από αλλαγή τάξης. Στην ουσία είναι το σημείο όπου πραγματοποιείται η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβική, από το γνώριμο στο άγνωστο. Η μετάβαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων για την ομαλή και δυναμική ένταξή τους σε μια ανώτερη γνωστική βαθμίδα που ως επιστέγασμά της έχει την ένταξη των παιδιών στην επαγγελματική, κοινωνική και γενικότερα την ενήλικη ζωή. Και εμείς στεκόμαστε δίπλα σε κάθε παιδί στη συγκεκριμένη φάση της ζωής του.