Καλώς ήλθατε

«Γίνε αυτός που είσαι»

Φρίντριχ Νίτσε

Τα  Εκπαιδευτήρια Μπουγά είναι σήμερα ένα Σύγχρονο Σχολείο που διαμορφώθηκε και θα συνεχίσει να διαμορφώνεται, σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία και την διαρκή παρακολούθηση της έρευνας για την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο.

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία και λειτουργία του Νηπιαγωγείου μας στηρίζεται στην παραδοχή ότι η εκπαίδευση είναι απελευθερωτική διαδικασία που περνάει μέσα από την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της δημιουργικότητας του παιδιού. Είμαστε υπέρμαχοι της βιωματικής και διερευνητικής μάθησης και της καλλιέργειας ομαδικής κουλτούρας.

Σε μια εποχή που διαρκώς τα πράγματα αλλάζουν με εκθετικούς ρυθμούς, χρειάζεται να είναι τα παιδιά έτοιμα να ανταποκρίνονται όχι σε παγιωμένες σταθερότητες και βεβαιότητες, αλλά σε διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να επιχειρηματολογούν, να συμμετέχουν σε αυτό που ονομάζουμε λογική ενσυναίσθηση.

Οι Νηπιαγωγοί μας, αξιοποιούν σε κάθε δραστηριότητα του προγράμματος τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών. Τα προτρέπουν συνεχώς να ερευνούν, να πειραματίζονται και να ανακαλύπτουν τη νέα γνώση. Παράλληλα, επιδιώκουν την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ενεργοποιώντας τη δυναμική κάθε παιδιού στο μέγιστο. Γι αυτό οργανώνουμε ένα περιβάλλον ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα.

Στο ταξίδι αυτό θέλουμε δίπλα μας τους γονείς. Η επικοινωνία μεταξύ οικογένειας και σχολείου δεν είναι απλώς θέμα ευγένειας. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας με την οποία εξασφαλίζεται η συνεχής μάθηση για όλα τα παιδιά. Η ουσιαστική επαφή με τους γονείς επηρεάζει θετικά τη μάθηση στην πρώιμη παιδική ηλικία κι αυτό αποτελεί κάθε χρόνο κεντρικό στόχο του σχολείου μας με σκοπό την ολοένα και καλύτερη αγωγή και πρόοδο των παιδιών.

Στόχος όλων μας είναι να συμβάλουμε στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και  ψυχοσωματικών δυνάμεων των παιδιών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

 

Γιώτα Κωνσταντινέα

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου

Εκπαιδευτηρίων Μπουγά

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2023-2024:

Φυλλάδιο Νηπιαγωγείου

Φυλλάδιο Νηπιαγωγείου (English)