Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις

Εστιάζει στην παρατήρηση της διδασκαλίας, μεταξύ εκπαιδευτικών, ως μορφή βελτίωσης και εξέλιξης του διδακτικού έργου. Η επίτευξη των στόχων της διαδικασίας της παρατήρησης εξασφαλίζεται με τη συνεργασία σε θετικό κλίμα των δύο εκπαιδευτικών (παρατηρητής και παρατηρούμενος), την αλληλοϋποστήριξη, την παροχή ανατροφοδότησης και από τις δύο πλευρές στο σχεδιασμό και υλοποίηση της παρατήρησης και τον προσεκτικό σχεδιασμό και εφαρμογή του κύκλου αξιολόγησης. Τα πορίσματα της παρατήρησης για διαμορφωτικούς σκοπούς αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της παρατήρησης και τη χρησιμότητά της στην αυτοβελτίωση των δύο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, την ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και του επαγγελματικού διαλόγου.

Η ανεστραμμένη τάξη είναι ένα νέο διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός καταγράφει σε βίντεο το θεωρητικό μέρος του μαθήματος και το ανεβάζει στην πλατφόρμα του σχολείου. Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο του μαθήματος το απόγευμα στο σπίτι τους, ενώ η εργασία για το σπίτι γίνεται στη σχολική τάξη με τον καθηγητή και τους μαθητές να συζητούν και να επιλύουν απορίες.  Έτσι, μεγιστοποιείται ο χρόνος που έχει ο εκπαιδευτικός στη διάθεσή του μέσα στην τάξη και οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.