Καινοτόμα Προγράμματα

Στη δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» οι μαθητές καλούνται να δραματοποιήσουν και να υλοποιήσουν μια θεατρική παράσταση σχετική με επιστημονικά θέματα. Οι επιστημονικές έννοιες και γνώσεις  προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Συνδυάζοντας διάφορες μορφές τέχνης και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όχι μόνο των θετικών επιστημών, οι μαθητές μαθαίνουν με δημιουργικό τρόπο. Κεντρικός άξονας της δράσης είναι η σύνδεση των θετικών επιστημών με την τέχνη, με σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις θετικές επιστήμες. Το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η δημιουργική σκέψη και έκφραση, είναι ορισμένα από τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στη δράση. Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους εξελίσσονται επαγγελματικά και εκπαιδεύονται σε νέες μεθοδολογίες για τη διδακτική των θετικών επιστημών. Η δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία κάθε χρονιά με διάφορους φορείς και στηρίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των θετικών επιστημών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας “Εικονική Επιχείρηση” του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν)  απευθύνεται σε μαθητές  Α΄ και  Β΄ Λυκείου.

 Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι οι μαθητές μέσα από τη δημιουργία της δικής τους “εικονικής επιχείρησης” να αναλάβουν ευθύνες, να οργανώσουν δράσεις, να συντάξουν επιχειρηματικό πλάνο, να πείσουν τους  χορηγούς τους, το καταναλωτικό κοινό και τους κριτές του Σ.Ε.Ν και για τη σπουδαιότητα του “προϊόντος” ή της “υπηρεσίας” τους.

Μέσω αυτής της διαδικασίας τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά:

  • να λειτουργούν σε ομάδες
  • να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους
  • να επιχειρηματολογούν υπέρ μιας θέσης
  • να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εαυτό τους και την ιδέα τους
  • να ερευνούν (S.W.O.T analysis) και να καταστρώνουν σχέδια προς υλοποίηση θέτοντας “έξυπνους” στόχους (S.M.A.R.T.) .

Το σχολείο μας συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα τελευταία 12 χρόνια κατακτώντας σπουδαίες εμπειρίες και διακρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.