Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Καινοτομία

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Ξεκινάμε την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από το Νηπιαγωγείο (Προνήπια και Νήπια) πιστεύοντας ότι η ηλικία αυτή είναι η πιο κατάλληλη για την εισαγωγή του νηπίου σε μια ξένη γλώσσα.

Μέσα από ευχάριστες δημιουργικές δραστηριότητες κατάλληλες για τη ηλικία αυτή, τα νήπια ασκούνται και ενθαρρύνονται ώστε ν’ ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες, ν’ ανταλλάσσουν χαιρετισμούς, να συμμετέχουν σε μικρούς διαλόγους, να αναγνωρίζουν τα χρώματα, να ονομάζουν σημεία του σώματός τους, αντικείμενα της τάξης τους, να εκφράζουν συναισθήματα κ.ο.κ.

Στόχος μας είναι τα νήπια να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην Αγγλική γλώσσα και αυτοπεποίθηση, μέσα από ένα ευχάριστο και υποστηρικτικό περιβάλλον.