Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Όλες οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα ενώ λαμβάνουν υπόψη την ατομικότητα του κάθε παιδιού μέσα σε ένα πλούσιο σ’ ερεθίσματα περιβάλλον, τόσο μέσα στην τάξη όσο και στην καταπράσινη αυλή του σχολείου.

Τέλος, όπως και στο Νηπιαγωγείο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της βαθμίδας των Προνηπίων, διαμορφώνεται με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο προβλέπει δραστηριότητες που σχετίζονται με:

-τη Γλώσσα (Προφορικός λόγος, Γραφή, Ανάγνωση)

-τα Μαθηματικά

-τη Δημιουργία και την Έκφραση (Εικαστικά, Μουσική, Δραματική Τέχνη, Φυσική Αγωγή)

-το Περιβάλλον (Ανθρωπογενές, Φυσικό)

-την Πληροφορική

Σε γενικότερο πλαίσιο, το πρόγραμμα του ιδιωτικού παιδικού σταθμού περιλαμβάνει:

 • Οργανωμένες θεματικές ενότητες από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού
 • Αγωγή λόγου
 • Φυσική αγωγή
 • Mini Sports
 • Μουσική και τραγούδι
 • Παραμύθι
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Κουκλοθέατρο
 • Εικαστικές δραστηριότητες
 • Αγωγή Υγείας
 • Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Εκδρομές Ψυχαγωγικές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
 • Γιορτές– Εκδηλώσεις
 • Επαφή με την Παράδοση του τόπου μας
 • Επαφή με τις νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης