Ιδιωτικά Σχολεία Οργάνωσαν με Ιδιαίτερη Επιτυχία Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία μεταξύ όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο έκδηλη. Ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί στους κόλπους της εκπαίδευσης την αξίωση για εκτεταμένης κλίμακας αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση, ακολουθώντας καινοτόμες «πορείες». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δίκτυα συνεργασίας σχολείων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιωτικά σχολεία ανέβαλαν την πρωτοβουλία της υλοποίησης συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων. Απόρροια αυτής της πρωτοβουλίας απετέλεσε η πραγματοποίηση, με ιδιαίτερη επιτυχία, της 1ης επιμορφωτικής συνάντησης εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022. Στη συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (μέσω Teams), συμμετείχαν 320 εκπαιδευτικοί από 11 ιδιωτικά σχολεία διαφόρων περιοχών της χώρας. Την οργάνωση της συνάντησης είχαν αναλάβει τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Στην αρχή αυτής της επιμορφωτικής συνάντησης ο Φώτης Μπουγάς, Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, καλωσόρισε τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, αναφέρθηκε στο σκεπτικό αυτής της πρωτοβουλίας, ανέλυσε τη σημασία του θέματος της επιμορφωτικής συνάντησης και παρουσίασε τον εισηγητή.

Εισηγητής στην 1η επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ήταν ο Μιχάλης Σκουμιός, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η αυτο-αξιολόγηση του μαθητή ως μαθησιακή διαδικασία». Η εισήγηση αποσκοπούσε να αποσαφηνίσει την έννοια της αυτο-αξιολόγησης του μαθητή, να εκθέσει τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη χρήση της, να παρουσιάσει τα στάδια εφαρμογής της και κυρίως να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με τις διάφορες διδακτικές στρατηγικές με τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης. Κατά τη διάρκεια της εισήγησης δημιουργήθηκαν ολιγομελείς ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών όπου σε «εικονικά δωμάτια» οι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν συνεργατικά δραστηριότητες.

Τα ιδιωτικά σχολεία που είχαν αυτή την πρωτοβουλία ήταν τα παρακάτω:

ΑΘΗΝΑ (Τρίκαλα)

ΑΞΙΟΝ (Ξάνθη)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ – ΣΕΡΡΕΣ

ΔΩΔΩΝΑΙΑ (Ιωάννινα)

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Λάρισα)

ΜΠΟΥΓΑ (Καλαμάτα)

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ (Ηράκλειο)

ΠΛΑΤΩΝ (Κατερίνη)

ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ρόδος)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Μύκονος)

Η 2η επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/01/2023 με θέμα «Αξιοποιώντας την επικοινωνία με τους γονείς»