Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο που υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια το σχολείο μας, ώστε να επιτευχθεί η καθημερινή και αμφίδρομη  επικοινωνία  εκπαιδευτικού – γονέα,  με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου των παιδιών μας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, με σωστή και συχνή χρήση, δύναται να μας παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Καθημερινή ανάρτηση καθηκοντολογίου από τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την άμεση ενημέρωση των απόντων μαθητών αλλά και του αποτελεσματικού ελέγχου των υποχρεώσεων των παιδιών από τους γονείς.
  • Ανάρτηση βαθμολογιών των γραπτών δοκιμασιών με σκοπό την ενημέρωση του γονιού για την επίδοση των παιδιών του.
  • Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει.
  • Δυνατότητα περαιτέρω εξάσκησης μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών, κουίζ, επιπρόσθετων ασκήσεων.
  • Ενημέρωση για εκδηλώσεις και δράσεις του σχολείου.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω προϋπόθεση αποτελεί η συχνή πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έτσι ώστε να αποκτηθεί  σε σύντομο χρονικό διάστημα εξοικείωση με το πρόγραμμα ηλεκτρονικής  περιήγησης και η πιο αποτελεσματική χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

Είσοδος στην ηλεκτρονική τάξη του σχολείου μας