Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχει το σχολείο μας στο Γυμνάσιο, ώστε να συμβαδίζει με τα σύγχρονα ευρωπαϊκού τύπου πρότυπα εκπαίδευσης, υλοποιεί  το πρόγραμμα Erasmus + «Growing up with healthy knowledge: Food, Recipes, Sustainability and health». Στόχος είναι η διαμόρφωση λύσεων και η ενημέρωση για τους κινδύνους μια παθητικής ζωής που περιλαμβάνει κακή διατροφή, έλλειψη γυμναστικής και καθιστικού τρόπου ζωής.

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου του γαλλικού τμήματος του σχολείου μας συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στο πρόγραμμα e-twinning (διαδικτυακή αδελφοποίηση και ανταλλαγή) σε συνεργασία με μαθητές των γυμνασίων :

Liceum Ogolnokstalcace ( Πολωνία)

Liceum Stefan Cellare (Ρουμανία)

Galvani-Ompromolla (Ιταλία)

Malaga collège (Ισπανία)

Escolas de Faro (Πορτογαλία)

Ο τίτλος του έργου είναι : Citoyens à l’école (Πολίτες στο σχολείο)

Σκοπός του προγράμματος e-twinning είναι η ύπαρξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών των χωρών, χρησιμοποιώντας την γαλλική γλώσσα και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η εξοικείωση με την ξένη γλώσσα και η γνωριμία με τον πολιτισμό των άλλων χωρών μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τους μαθητές από τις πέντε άλλες χώρες. Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία, εκτός από την επικοινωνία μέσω e-mail, να συμμετέχουν και σε διαδικτυακές ζωντανές συναντήσεις ή/και να στείλουν ηχογραφημένα μηνύματα και βίντεο στο πλαίσιο των δράσεων που θα υλοποιηθούν.

Oι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του γαλλικού τμήματος του σχολείου μας συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στο πρόγραμμα e-twinning (διαδικτυακή αδελφοποίηση και ανταλλαγή) σε συνεργασία με μαθητές των γυμνασίων :

Αρσάκειο Θεσσαλονίκης

Collège Jeanne d’Arc (Argentan, Normandie, Γαλλία)

Ο τίτλος του έργου είναι : Des écoles ouvertes à tous-toutes! Vivre ensemble en paix dans des sociétés culturellement diverses. (Σχολεία ανοιχτά σε όλους-όλες! Ζούμε μαζί ειρηνικά σε κοινωνίες πολιτισμικά ποικιλόμορφες)

Σκοπός του προγράμματος e-twinning είναι η ύπαρξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών των χωρών, χρησιμοποιώντας την γαλλική γλώσσα και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η εξοικείωση με την ξένη γλώσσα και η γνωριμία με τον πολιτισμό των  άλλων  χωρών  μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τους μαθητές από τα άλλα σχολεία, Ελλάδας και Γαλλίας. Σκοπός του δικού μας έργου είναι επιπλέον να ανακαλύψουμε συνήθειες, ιδέες,να ανταλλάξουμε απόψεις για τις πολιτειακές αξίες, τη συμπερίληψη και τη δημοκρατία.