Ετικέτα Ποιότητας eTwinning στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Το συνεργατικό έργο Mes camarades européens που εκπονήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 από το γαλλόφωνο τμήμα του σχολείου μας βραβεύτηκε με την Ετικέτα Ποιότητας.

Συνολικά 20 παιδιά από τις τάξεις ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Δρέτα Μαρία, συνεργάστηκαν με μαθητές από 3 χώρες (Γαλλία-Ιταλία-Ισπανία) και μοιράστηκαν δημιουργικά την κοινή τους αγάπη για τη γαλλική γλώσσα.

 

Σημειώνεται πως τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων που υποβάλλονται είναι:

  • Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-εταίρων
  • Χρήση ΤΠΕ
  • Παιδαγωγική καινοτομία
  • Ενσωμάτωση του αναλυτικού προγράμματος
  • Αποτελέσματα και διάδοση

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχολείο μας απονεμήθηκε η Ετικέτα Σχολείου eTwinning μετά από μια διαδικασία αίτησης (άρα και αξιολόγησης) δύο φάσεων. Τα σχολεία που τιμώνται με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως:

  • Ψηφιακή πρακτική
  • Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety)
  • Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις
  • Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού
  • Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό και τους μαθητές

 

Ένα από τα σημαντικά οφέλη της Δράσης eTwinning, πέρα από τη συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχει στους eTwinners εκπαιδευτικούς, είναι και η αναγνώριση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται. Στο eTwinning αναγνωρίζεται η δημιουργικότητα, ο κόπος και η προσπάθεια τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών τους ως κάτι πολύ σημαντικό που αξίζει να διαδοθεί και να κερδίσει αναγνώριση σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους καθώς και χρήσιμα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής και να ζήσουν την εμπειρία του να είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Τέλος, για το σχολείο γενικότερα, αποτελεί μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής  για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.