Εσωτερικός Κανονισμός

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Λυκείου:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το υπόδειγμα της φόρμας εγγραφής του Γενικού Λυκείου:

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ