Εσωτερικός Κανονισμός

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Λυκείου:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ