Εσωτερικός Κανονισμός

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ