Εσωτερικός Κανονισμός

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ