Εσωτερικός Κανονισμός

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γυμνασίου:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ