Εργαστήρι Ξένων Γλωσσών Bougas Lab

Το Εργαστήρι Ξένων Γλωσσών Bougas Lab απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, τους εφήβους και ενηλίκους της πόλης, που θέλουν να μάθουν ή να αναβαθμίσουν το επίπεδο μιας ξένης γλώσσας μέσα σε ένα ευχάριστο, οργανωμένο και κυρίως ασφαλές περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που τηρεί με συνέπεια τα πρωτόκολλα υγιεινής αλλά και επίβλεψης των μαθητών καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό.

Λειτουργούν τμήματα αγγλικών για μαθητές εκτός των εκπαιδευτηρίων καθώς και γαλλικών και γερμανικών για μαθητές τόσο των εκπαιδευτηρίων όπως και όλων των σχολείων. Οι ώρες λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 4-9.

Οι αίθουσές μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ σε κάθε μάθημα γίνεται χρήση σύγχρονου διαδραστικού υλικού και διαδικτυακών εργαλείων από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.  Στο τέλος κάθε επιπέδου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις των διπλωμάτων επίσημων φορέων όπως το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό και Γερμανικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Η φετινή πρώτη χρονιά λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ολοκληρώθηκε με επιτυχίες 100% στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Η απογευματινή μας ζώνη ξεκινάει τον Σεπτέμβρη. Πιστεύουμε ότι οι ξένες γλώσσες αποτελούν ένα πραγματικό πλεονέκτημα. Γι’ αυτό, όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά!

Σας περιμένουμε!

Υπεύθυνη σπουδών- Μαρία Δρέτα
Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Email: m.dreta@bougas-school.gr / Tηλέφωνο:2721092022