Εκπαιδευτικοί Όμιλοι Πρωινής Ζώνης

Εάν στο Γυμνάσιο συνδυάσουμε τη διδακτική ώρα του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με τη διδακτική ώρα του μαθήματος της Τεχνολογίας, τότε θα σχηματίσουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα ένα ενιαίο για όλες τις τάξεις δίωρο, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούμε ως σχολική κοινότητα να στοχεύσουμε στη διάπλαση των παιδιών σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αι., των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης, υπευθυνότητας και ενσυναίσθησης, των δεξιοτήτων στρατηγικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και αναστοχασμού καθώς και των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης. Και όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν, εάν δημιουργήσουμε μικτούς ηλικιακά Εκπαιδευτικούς Ομίλους κατά την πρωινή ζώνη μαθημάτων, οι οποίοι θα απευθύνονται σε όλα τα παιδιά του Γυμνασίου και στους οποίους θα κληθούν να ενταχθούν υποχρεωτικά ύστερα από διαδικασία αιτιολογημένης επιλογής.

Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2023-2024 έχουν σχηματιστεί Εκπαιδευτικοί Όμιλοι Πρωινής Ζώνης που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές:

 • Συμπερίληψη – Ισοτιμία
 • Εθελοντισμός
 • Εφημερίδα – Ιστολόγιο
 • Υγεία: σωματική – ψυχική – συναισθηματική, κουλτούρα πρόληψης
 • Περιβάλλον – Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Συγκεκριμένη θεματική

Δεν θα σωπαίνω εγώ για να βολευτείς εσύ!
Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση στα θέματα συμπερίληψης, ισοτιμίας, διαφορετικότητας και συνεργατικότητας.

 • Συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι

Ελευθερία έκφρασης, διάλογοι, εργασίες μέσω ψηφιακών εργαλείων και εικαστικών δημιουργιών ,επικοινωνία μέσω εφαρμογών με σχολεία σε θέματα συμπερίληψης (σχολείο κωφών, δομές προσφύγων, ένωση τυφλών), συγγραφή, δραματοποίηση και δημιουργία βίντεο, τραγουδιών σχετικά με την ισοτιμία και τη συμπερίληψη, συνεντεύξεις με υπευθύνους δομών.

 • Προσδοκώμενα οφέλη

Ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα (κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση,  συνεργατικότητα, επικοινωνία, δημιουργικότητα)

 

Ο τίτλος του ομίλου

Δρω…άρα Υπάρχω

Συγκεκριμένη θεματική

Εθελοντισμός

Συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Πρωτοβουλία-Ανάληψη ευθύνης
 • Ευαισθητοποίηση
 • Ενσυναίσθηση
 • Κινητοποίηση
 • Συνεργασία
 • Οργάνωση

Προσδοκώμενα οφέλη

Να πετύχουν και να κατακτήσουν τους παραπάνω εκπαιδευτικούς στόχους

 

Συγκεκριμένη θεματική

Δημιουργία, καταγραφή και προώθηση ποικίλων θεμάτων που απασχολούν τη σχολική και τοπική κοινότητα μέσω της σχολικής εφημερίδας και του ιστολογίου.

Συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι

Πρακτική εμπλοκή των μαθητών του ομίλου σε θέματα της επικαιρότητας, εξοικείωση με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, ενίσχυση ομαδικού πνεύματος κατά την επιλογή θεμάτων και δράσεων.

Προσδοκώμενα οφέλη

Ευαισθητοποίηση σε ποικίλα θέματα, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, επικοινωνία, δημιουργικότητα, δημιουργία και προώθηση θετικών προτύπων, γνωριμία με το χώρο της δημοσιογραφίας.

 

Ο τίτλος του ομίλου

Φροντίζω την υγεία μου.

Συγκεκριμένη θεματική

Εμπέδωση της σημαντικότητας της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των εφήβων και προώθηση της αυτομέριμνας.

Συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Ευαισθητοποίηση στην προστασία της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των εφήβων
 • Καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης.
 • Προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Προσδοκώμενα οφέλη

 • Ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας.
 • Προώθηση της αυτενέργειας.
 • Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Αναγνώριση συναισθημάτων, ενεργοποίηση ενσυναίσθησης.
 • Καλλιέργεια συνεργασίας.
 • Ανάπτυξη ενεργητικής ακρόασης.

 

 

Ο τίτλος του ομίλου

Παιχνίδια … και όχι μόνο!

Συγκεκριμένη θεματική

Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομία

Συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Επαφή των παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά
 • Σύνδεση του παιχνιδιού με τη μαθηματική επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες
 • Ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων, κριτικής ικανότητας, συνδυαστικής και αναλυτικής σκέψης, προνοητικότητάς, επινοητικότητας και στρατηγικού σχεδιασμού
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ενσυναίσθησης

Προσδοκώμενα οφέλη

 • Γνωριμία των παιδιών με την ιστορία των παιχνιδιών στην Αρχαία Ελλάδα
 • Σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή