Επιτυχίες μαθητών στις εξετάσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας 2014-2015
 • Επίπεδο Α2 KET ( Key English Test -Cambridge)
  • Ποσοστό επιτυχίας 100%. Συμμετείχαν 11 μαθητές.

Επίπεδο Β2

 • MSU (Michigan State University)
 • ΜΕΤ (Michigan English Test)
 • PTE3
 • ECCE
  • Ποσοστό επιτυχίας 78%. Συμμετείχαν 14 μαθητές.

Επίπεδο Β1  PTE2

 • Ποσοστό επιτυχίας 83%. Συμμετείχαν 6 μαθητές.

Επίπεδο C2 ECPE

 • Ποσοστό επιτυχίας 100%.

Εξετάσεις ECDL 2016

 Στις εξετάσεις ECDL που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Απριλίου 2016 συμμετείχαν 8 μαθητές του σχολείου μας οι οποίοι εξετάστηκαν σε δύο ενότητες: Internet και Excel. Πέτυχαν την Πιστοποίηση και οι 8 μαθητές μας, γι’ αυτό τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε την επόμενη σχολική χρονιά να θέσουν και να πετύχουν ανάλογους στόχους.

Εξετάσεις ECDL 2017

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων πάνω στους υπολογιστές από τον φορέα ECDL, στις οποίες συμμετείχαν 5 μαθητές του σχολείου μας. Πέτυχαν τις εξετάσεις και οι 5 μαθητές μας, στις ενότητες που διαγωνίστηκε ο καθένας, γι’ αυτό τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.
 

Εξετάσεις ECDL 2017

Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων πάνω στους υπολογιστές από τον φορέα ECDL, στις οποίες συμμετείχαν 3 μαθητές του σχολείου μας. Πέτυχαν τις εξετάσεις και οι 3 μαθητές μας, στην ενότητα Microsoft Access 2013, γι’ αυτό τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Εξετάσεις ECDL 2017

Το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων πάνω στους υπολογιστές από τον φορέα ECDL, στις οποίες συμμετείχαν 3 μαθητές του σχολείου μας. Πέτυχαν τις εξετάσεις και οι 3 μαθητές μας, στις ενότητες που διαγωνίστηκε ο καθένας, γι’ αυτό τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.