Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Όλες οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες είναι βασισμένες στο παιχνίδι και λαμβάνοντας υπόψη την ατομικότητα του κάθε παιδιού το βοηθούν να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού βασίζεται σε οργανωμένες θεματικές ενότητες από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού και σχετίζεται με δραστηριότητες οι οποίες:

 • Καλλιεργούν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες
 • Βοηθούν στη προσέγγιση των πρώτων μαθηματικών και χωροχρονικών εννοιών
 • Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την έκφραση
 • Καλλιεργούν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
 • Αναπτύσσουν την περιέργεια και προσφέρουν γνώση και χαρά μέσα από το παιχνίδι
 • Μεγαλώνουν ανεξάρτητα και υπεύθυνα παιδιά

 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού περιλαμβάνει:

 • Βιωματική γνωριμία με το άμεσο περιβάλλον του παιδιού
 • Οργανωμένα παιχνίδια και ελεύθερες δραστηριότητες στην τάξη και στην αυλή
 • Παιχνίδια σε οργανωμένες γωνιές δημιουργικής απασχόλησης στην τάξη
 • Αισθητηριακές δραστηριότητες
 • Κουκλοθέατρο – παραμύθι
 • Δραματοποίηση παραμυθιών και ιστοριών
 • Μουσικοκινητικές δραστηριότητες – Τραγούδι
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Φυσικές επιστήμες («ο κόσμος και εγώ»)
 • Δράσεις που συντελούν στην ανάπτυξη της λεπτής και αδρής κινητικότητας
 • Εικαστική Αγωγή
 • Δραστηριότητες Αγωγής Υγείας
 • Γνωριμία με τον τόπο και τις παραδόσεις μας
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις-εκδρομές
 • Εορταστικές εκδηλώσεις
 • Προβολή ταινιών με εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά θέματα