Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το Παιδαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  βασισμένο στο παιχνίδι, τη βιωματική μάθηση και τις ευκαιρίες για αναζήτηση,  βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα.

Διαμορφώνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα για την Καλλιέργεια, την Αγωγή και τη Φροντίδα Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας του Υπουργείου Εργασίας και εμπλουτίζεται  με Αναδυόμενα Διερευνητικά  Προγράμματα Σπουδών που διαμορφώνονται από τις επιμορφώσεις-εκπαιδεύσεις, τις γνώσεις και την εμπειρία των παιδαγωγών της ομάδας του Παιδικού Σταθμού. Πιο συγκεκριμένα το παιδαγωγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Καλλιέργειας προφορικού λόγου
 • Ανάπτυξης λεπτής και αδρής κινητικότητας
 • Προ-Μαθηματικών
 • Προ-γραφής
 • Αισθητηριακού παιχνιδιού (Messy Play)
 • Ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων
 • Τέχνης (Εικαστικά, Μουσική, Θέατρο, Κουκλοθέατρο)
 • Φυσικής Αγωγής
 • Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • Περιβαλλοντικής Αγωγής
 • Αγωγής Υγείας
 • Μουσικοκινητικής Αγωγής
 • Διερευνητικής Μάθησης
 • Φιλαναγνωσίας
 • Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

Επιπλέον δράσεις:

 • Γιορτές – Εκδηλώσεις- Ήθη κι Έθιμα
 • Ψυχαγωγικές Εκδρομές
 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Προαιρετικό Πρόγραμμα:

 • Baby Tennis (εντός σχολικού ωραρίου). Το Baby Tennis είναι ένα περιεκτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και αποτελεί πηγή έμπνευσης. Μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία, πραγματοποιείται μια ανάμιξη από αναπτυξιακά ορθές και κατάλληλες δραστηριότητες, σχολικής ετοιμότητας και ιστορίες μέσα σε ένα περιβάλλον γηπέδου τένις. Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό, απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και υλοποιείται στον χώρο του σχολείου από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.