Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου μας αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με αγάπη για το παιδί. Εκπαιδευτικοί με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στον χώρο, θέτουν ως κύριο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, συνεχίζοντας να επιμορφώνονται και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σεβόμενοι την ατομικότητα και τη διαφορετικότητα, καλλιεργούν και αξιοποιούν τις κλίσεις και τα ταλέντα των παιδιών ενώ παράλληλα τους παρέχουν ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση, συνεργασία, εξερεύνηση και βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

Για τη βέλτιστη επίτευξη των παραπάνω, σε κάθε τάξη του Νηπιαγωγείου μας εργάζονται δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υλοποιούν το προαναφερθέν πρόγραμμα.