Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου μας αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με αγάπη για το παιδί. Εκπαιδευτικοί με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στον χώρο, με συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση για όλες τις αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης,  θέτουν ως κύριο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Σεβόμενοι τις ανάγκες των παιδιών στην προσχολική ηλικία, εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον φροντίδας, ασφάλειας και δημιουργίας με προτεραιότητα στις αξίες της ζωής που θα τα συνοδεύουν για όλη τους τη ζωή. Με γνώμονα την ατομικότητα και τη διαφορετικότητα, αναδύουν, καλλιεργούν και αξιοποιούν τις κλίσεις και τα ταλέντα των παιδιών και παρέχουν ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση, συνεργασία, εξερεύνηση και βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

Με γνώμονα την ποιοτική παιδεία που παρέχουμε, σε κάθε τμήμα του Παιδικού Σταθμού,  συνεργάζονται και υλοποιούν το Παιδαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δύο παιδαγωγοί.