Εκπαίδευση, Παιδεία, Δεξιότητες … Η επόμενη μέρα

Διανύουμε ήδη την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που απαιτεί τεχνολογικές, επικοινωνιακές, και γλωσσικές δεξιότητες, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και συνεργασία.

Είναι τα παιδιά μας έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και να πετύχουν σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο;

Μπορεί το σχολείο να είναι πομπός της αλλαγής στην εκπαίδευση, την παιδεία, τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν;

Ελάτε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στο REX για να μάθετε πώς τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά καινοτομούν και τοποθετούνται στρατηγικά στις προκλήσεις των καιρών, στη διαμόρφωση των μαθητών-ολοκληρωμένων πολιτών του αύριο.