Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για τους γαλλόφωνους μαθητές μας της Γ΄ Γυμνασίου

etwinning_award_2023

🎯 Γαλλικό Τμήμα Γ΄ Γυμνασίου

🎯 Σχολικό Έτος 2022-2023 eTwinning National Quality Label ( Εθνική Ετικέτα Ποιότητας)

👉 Οι γαλλόφωνοι μαθητές μας της Γ΄ Γυμνασίου σε συνεργασία με μαθητές Γυμνασίων της Ρουμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας υλοποίησαν ένα όμορφο έργο με σκοπό την ευαισθητοποίηση για έναν πλανήτη βιώσιμο και συμπεριληπτικό.

👉 Το έργο μας με τίτλο : A nous d’agir pour une planète durable et inclusif (στο χέρι μας είναι να έχουμε έναν πλανήτη βιώσιμο και συμπεριληπτικό) τιμήθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας η οποία απονέμεται σε εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους για την εργασία τους εφόσον πληροί τα παρακάτω κριτήρια: συνεργασία μεταξύ σχολικών εταίρων διαφορετικών χωρών, χρήση τεχνολογίας, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενσωμάτωση του προγράμματος σπουδών και διάχυση του έργου στη σχολική αλλά και ευρύτερη κοινότητα.

👉 Σκοπός του προγράμματος e-twinning είναι η ύπαρξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών των χωρών, χρησιμοποιώντας την γαλλική γλώσσα και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η εξοικείωση με την ξένη γλώσσα και η γνωριμία με τον πολιτισμό των άλλων χωρών μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τους μαθητές από τις πέντε άλλες χώρες. Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία, εκτός από την επικοινωνία μέσω e-mail, να συμμετέχουν και σε διαδικτυακές ζωντανές συναντήσεις και να συνεργαστούν με συνομήλικούς τους στο γενικότερο θέμα της δημοκρατίας..

👉  Ένα μεγάλο μπράβο στην υπέροχη γαλλόφωνη ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά!