Γαλιλαίος

       Το εργαστήριο φυσικών επιστημών «Γαλιλαίος» λειτουργεί στον χώρο των εκπαιδευτηρίων κάθε Σάββατο πρωί από τις 11.30 ως τις 13.00 και δέχεται  με χαρά όσους μαθητές από τη Δ΄, τη Ε΄ και τη ΣΤ΄ τάξη το επιθυμούν. Ο  σκοπός του εργαστηρίου είναι διπλός:

      Από τη μια πλευρά θεωρούμε πολύ σημαντική την εξοικείωση των μαθητών με την πειραματική διαδικασία (υποθέσεις, εκτέλεση πειραμάτων, αλλαγή παραμέτρων, παρατήρηση, εξαγωγή συμπεράσματος). Μέσα από τα πειράματα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της φυσικής και τους νόμους που τον διέπουν και κατανοούν πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους.

     Από την άλλη πλευρά δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στη σωστή χρήση εργαλείων. Οι «μικροί Γαλιλαίοι» εξασκούνται στις μετρήσεις, τους υπολογισμούς και στην υλοποίηση κατασκευών με απλά ανακυκλώσιμα υλικά. Πολύ συχνά, πιάνουν κατσαβίδια, κόβουν με ψαλίδια ή κοπίδια, ανοίγουν παλιές συσκευές και αφαιρούν χρήσιμα εξαρτήματα, κόβουν ξύλα, ανοίγουν τρύπες και κατασκευάζουν τα δικά τους «επιστημονικά παιχνίδια».