Δίπλα σε κάθε παιδί

Η σχολική χρονιά για τους μαθητές της Α Δημοτικού ξεκινά μια εβδομάδα νωρίτερα με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους στα καινούργια δεδομένα του νέου σχολείου τους (γνωριμία με τους δασκάλους τους , τους συμμαθητές και εξοικείωση με τους χώρους που θα συναντήσουν.

Έχει σχεδιαστεί μια σειρά δράσεων όπου όλα τα παιδιά της Α Δημοτικού αποκτούν έναν φίλο/μια φίλη από τη ΣΤ Δημοτικού που τα βοηθά να προσαρμοστούν στους ρυθμούς του σχολείου και τα υποστηρίζει καθημερινά. Η σειρά δράσεων αυτή έχει διάρκεια ένα σχολικό έτος και ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των μικρών και των μεγαλύτερων παιδιών, την ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση.

  • Τακτικές συναντήσεις γονέων 
  • Τηλεφωνική επικοινωνία 
  • Προσωπικό ραντεβού με τις εκπαιδευτικούς 
  • Συχνή επικοινωνία με γονείς (Ενημερωτικά Σημειώματα και μέσω Πλατφόρμας). 
  • Ενημερωτικές ομιλίες Παιδοψυχολόγου και άλλων ειδικών

Η Ψυχολόγος του σχολείου βρίσκεται σε εβδομαδιαία βάση στο σχολείο. Συνεργάζεται στενά με όλους τους εκπαιδευτικούς μας και βρίσκεται στη διάθεση των γονέων με εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση

Η σχολική νοσηλεύτρια του σχολείου μας, καλύπτει τις καθημερινές έκτακτες ανάγκες υγείας των μαθητών μας. Για οποιοδήποτε περιστατικό ενημερώνονται άμεσα οι γονείς.  Επίσης, πραγματοποιούνται ενημερώσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες για θέματα σχετικά με την ατομική προστασία της υγείας τους. Η συνεργασία μας με το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας παραμένει αδιάκοπη ανά τα χρόνια τόσο με τους μαθητές μας όσο και με το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η σχολική νοσηλεύτρια τηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο με το ιστορικό υγείας κάθε μαθητή και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τους γονείς και τους θεράποντες ιατρούς για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, καθόλη τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο που στοχεύει στην ομαλή τους πορεία προς το Γυμνάσιο. Συμπράξεις ανάμεσα σε μαθητές από τάξεις του Γυμνασίου, ετεροπαρατήρηση από εκπαιδευτικούς της μιας και της άλλης βαθμίδας επιτυγχάνουν το έργο αυτό. Μέσα από ένα πρόγραμμα δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό, που ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας και βασίζεται σε Γνώσεις που θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο, Δεξιότητες και Αξίες.

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά ως Οργανισμός σταθερά προσανατολισμένος στην πρόοδο και την εξέλιξη στο χώρο της εκπαίδευσης εγκαινίασε νέα συνεργασία με την Microsoft για τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών και αξιοποίηση αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα προς όφελος κάθε μαθητή.

Απώτερος στόχος είναι να μετέχουμε στην ομάδα των πιο δημιουργικών τεχνολογικά σχολείων ακολουθώντας το Microsoft Education Journey με την παράλληλη υλοποίηση του Education Transformation Framework.

Παράλληλα, σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας ενεργοποιούμε εφαρμογές με στόχο την εκμηδένιση της γραφειοκρατίας και την διασφάλιση της βέλτιστης και έγκαιρης επικοινωνίας με γονείς- κηδεμόνες. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε στενά με τον ΕΠΑΦΟ και θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του Portal της νέας μας πλατφόρμας, 4schools.