Βραβεία eTwinning National Quality Label

etwinning_national_2023

 Γαλλικό Τμήμα – Σχολικό Έτος 2022-2023

 eTwinning National Quality Label

Οι γαλλόφωνοι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, των τάξεων Δ΄, Ε΄ Δημοτικού και Α΄, Β΄γυμνασίου, σε συνεργασία με μαθητές αντίστοιχων τάξεων δημοτικών σχολείων Γαλλίας και γυμνασίων Πολωνίας, Ρουμανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας, υλοποίησαν 3 έργα eTwinning.

Και τα 3 έργα μας: Bonjour les copains! (Δ΄δημοτικού), Les insectes, tu les connais? (Ε΄δημοτικού) και Citoyens à l’école (Α΄+ Β΄γυμνασίου), τιμήθηκαν με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Η Ετικέτα απονέμεται σε εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους για την εργασία τους εφόσον πληροί τα παρακάτω κριτήρια: συνεργασία μεταξύ σχολικών εταίρων διαφορετικών χωρών, χρήση τεχνολογίας, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενσωμάτωση του προγράμματος σπουδών και διάχυση του έργου.

Ένα μεγάλο μπράβο στο γαλλικό τμήμα και συνεχίζουμε με μεγαλύτερη όρεξη και κίνητρο για βιωματική εκμάθηση της γλώσσας!