Υπηρεσίες Υγείας

Επιμόρφωση Προσωπικού στις Πρώτες Βοήθειες και στη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το σχολείο είναι ένα μέρος μάθησης, δημιουργικότητας και χαράς, όπου μπορεί όμως να συμβούν ατυχήματα ή καταστάσεις που χρήζουν ιατρικής βοήθειας.

Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, αποτελούν  τους άμεσους διασώστες των μαθητών, προτού απευθυνθούν στους ειδικούς. Επομένως, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών κρίνεται αναγκαία.

Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι του σχολείου μας επιμορφώνονται κάθε χρόνο από πιστοποιημένους φορείς της πόλης μας (Ερυθρός Σταυρός, Ε.Κ.Α.Β. κ.α.) στις Βασικές Πρώτες Βοήθειες, στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Το σχολείο μας από το 2018 διαθέτει Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για χρήση δημόσιας πρόσβασης με σκοπό να προσφέρει σωτήρια απινίδωση μέσα στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μας ενημερώνονται συχνά από ιατρούς – συνεργάτες του σχολείου μας για θέματα σχετικά με τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο σχολικό περιβάλλον, την πρόληψη αυτών, για απαραίτητες ιατρικές και φαρμακευτικές γνώσεις και για βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής.

Το σχολείο μας διαθέτει σχολικούς νοσηλευτές που ενδιαφέρονται, αντιμετωπίζουν, συζητούν και δίνουν λύσεις για τα προβλήματα υγείας των παιδιών, γονιών και του προσωπικού του σχολείου. Ανάμεσα στα καθήκοντά τους είναι η παροχή Πρώτων Βοηθειών για όλους τους μαθητές του σχολείου, η φροντίδα για την διαμόρφωση του φαρμακείου του σχολείου, η ενημέρωση και η συμβουλευτική προς εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για θέματα υγείας για την προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστάσεις, εποχιακές λοιμώξεις και επιδημίες, όπως και για την αποφυγή μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Τέλος, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα παροχής Πρώτων Βοηθειών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας τους και επικαιροποιείται – σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες εξελίξεις.

Σχολικός Νοσηλευτής

Οι αρμοδιότητες του σχολικού νοσηλευτή είναι :

 • Παροχή πρώτων βοηθειών.
 • Χορήγηση φαρμάκων.
 • Έλεγχος βιβλιαρίων υγείας.
 • Οργάνωση των φαρμακείων του σχολείου.
 • Παρακολούθηση ανάπτυξης των μαθητών.
 • Συμβουλευτική μαθητών και γονέων.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σχολείου.
 • Εκπαίδευση παιδιών στη σωστή χρήση της ατομικής υγιεινής και διατροφής.
 • Εκτίμηση του περιβάλλοντος σχολείου και τροποποίηση παραγόντων κινδύνου.
 • Συμβουλευτική σε θέματα υγιεινής κοινόχρηστων χώρων.

Η Σχολική Νοσηλευτική είναι Αναγκαία διότι:

 • Το σχολικό περιβάλλον μπορεί να εκθέσει τους μαθητές σε κινδύνους.
 • Τα παιδιά χρειάζεται να είναι υγιή για να είναι ικανά να μορφωθούν.
 • Η διατήρηση της υγείας των παιδιών σήμερα σημαίνει υγιής ενήλικες στο μέλλον ικανούς να οδηγήσουν την κοινωνία σε ευημερία.

Μεταξύ εκπαίδευσης και υγείας υπάρχει αμφίδρομη σχέση, καθώς από τη μία πλευρά η κατάσταση υγείας επηρεάζεται από μαθησιακές ικανότητες και από την άλλη η εκπαίδευση επηρεάζει το βαθμό στον οποίο κάποιος θα υιοθετήσει θετικές συνήθειες υγείας. Καλό είναι οι σχολικοί νοσηλευτές να διερευνούν και να αξιολογούν πρώτα τις δικές τους στάσεις, αξίες και τα δικά τους συναισθήματα , για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν στους μαθητές συναισθήματα αυτοαξιολόγησης, αυτοελέγχου και αυτοεκτίμησης. Αποτελεί χρέος τους να δείχνουν σεβασμό στις επιλογές των μαθητών και στον τρόπο που αυτοί τις εκφράζουν.

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Η περιγραφή των κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση των νοσηλευτικών δραστηριοτήτων.

Β. ΑΡΧΕΙΑ

 • Κατάσταση με τα τηλέφωνα και τα mail των γονιών των μαθητών.
 • Κατάσταση με τα απαραίτητα είδη και φάρμακα του Φαρμακείου του σχολείου.
 • Κατάσταση με τα φαρμακεία των σχολικών (τακτικός έλεγχος).
 • Καταστάσεις με τα ονόματα όλων των παιδιών, όλων των βαθμίδων.
 • Αρχείο παιδιών με προβλήματα ή άλλες ιδιαιτερότητες στην υγεία του.
 • Αρχείο με ιατρικά δελτία μαθητών.
 • Αρχείο με φωτοτυπία τα εμβόλια κ.λπ. από το βιβλιάριο υγείας των παιδιών.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο σχολικός νοσηλευτής απαιτείται:

 • Να έχει γνώσεις και να είναι σίγουρος γι’ αυτά που γνωρίζει.
 • Να θυμάται: Είναι νοσηλευτής σε χώρο με παιδιά!!!Ο λόγος και οι πράξεις του πρέπει να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Να είναι ήρεμος και να μη μεταδίδει πανικό.

Ο νοσηλευτής πρέπει να γνωρίζει καλά:

 • Πώς να αντιμετωπίζονται συχνά ιατρικά περιστατικά (μικροαδιαθεσίες) στο σχολείο όπως: πονοκέφαλος, πυρετός, διάρροια, πόνος στην κοιλιά κ.λπ.
 • Πώς αντιμετωπίζονται μικροτραυματισμοί (στραμπούληγμα, έγκαυμα, τσίμπημα κ.λπ.)
 • Πώς χορηγούνται τα αντιπυρετικά φάρμακα(δοσολογία, είδος αντιπυρετικού).

Ο σχολικός νοσηλευτής πρέπει:

 • Να ζητά να μάθει το ιστορικό του ασθενή πάντα.
 • Να ενημερώνει τον εκπαιδευτικό του μαθητή, τη Διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς του μαθητή (τηλεφωνικά).
 • Να δίνει στον μαθητή πάντα ένα έντυπο με την εκτίμηση της κατάστασης του μαθητή και την αντιμετώπισή της (π.χ. αντιπυρετικό).
 • Να φροντίζει ώστε να αποσύρεται από την τάξη του ο μαθητής που ασθενεί και να παραμένει στους χώρους που έχει υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου (πάντα με τη συνοδεία του νοσηλευτή ή κάποιου εκπαιδευτικού) έως ότου έρθουν οι γονείς του παιδιού και φύγει από το σχολείο. Με αυτό τον τρόπο προστατεύονται και τα υπόλοιπα παιδιά.
 • Να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών ιατρικών δεδομένων του μαθητή.
 • Να αναλαμβάνει τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής του μαθητή, εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί στο σχολείο σύμφωνα με τις υποδείξεις του γονέα.
 • Να συνεργάζεται με τον παιδίατρο για την ενημέρωση ή την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων ή ιδιαίτερων περιπτώσεων.

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία και την ασφάλεια. Κύριος ρόλος του σχολείου είναι η εκπαίδευση και η μάθηση αλλά και η προαγωγή της υγείας και ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς, μαθητές και για τις οικογένειές τους. Σημαντικός σε θέματα Αγωγής και γενικότερα προαγωγής Υγείας στο σχολικό περιβάλλον είναι ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή.

Σχολική νοσηλευτική: Είναι ο εξειδικευμένος κλάδος της επιστημονικής νοσηλευτικής η οποία προάγει την υγεία, την ακαδημαϊκή επιτυχία και την μακροχρόνια ισορροπημένη ανάπτυξη του μαθητή.

Ο σχολικός νοσηλευτής είναι επιστήμονας υγείας με προσόντα στην εκπαίδευση των παιδιών. Έχει το προνόμιο να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον και να αναγνωρίζει τις δυσκολίες τους σε όλα τα επίπεδα που τον αφορούν και καλείται πολλές φορές να αφήσει τον παραδοσιακό του ρόλο και να γίνει και αυτός συμμαθητής και συνεργάτης των παιδιών. Ο σχολικός νοσηλευτής είναι το κλειδί της σχολικής υγείας και η θέση του δίνει μια μοναδική ευκαιρία για την έγκαιρη αναγνώριση των πρώιμων προβλημάτων που σχετίζονται με την υγειά.

Oι Σχολικοί Νοσηλευτές:

 • Ενθαρρύνουν τη θετική αντίδραση των μαθητών στη φυσιολογική ανθρώπινη ανάπτυξη.
 • Προάγουν την υγεία και ασφάλεια στο Σχολείο.
 • Παρεμβαίνουν στα πραγματικά και δυνητικά προβλήματα υγείας.
 • Παρέχουν υπηρεσίες κατά περίπτωση και συνεργάζονται ώστε να καταστήσουν το μαθητή και την οικογένειά του ικανούς να προσαρμοστούν, να αυτοεξυπηρετούνται, να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και να μαθαίνουν.

ΣχολικόςΨυχολόγος

Από το 1993, τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά συνεργάζονται με την κα. Καρόλα Folle – Αλέπη, η οποία είναι Κλινική Ψυχολόγος,  MSc – Παιδοψυχολόγος και Λογοθεραπεύτρια (www.carola-alepi.gr και www.logotherapeia-kalamata.gr), στους παρακάτω τομείς:

 1. Συμβουλευτική

Συμβουλευτική μαθητών

Στο σχολείο μας υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουν οι μαθητές ατομικό ραντεβού με την ψυχολόγο για να συζητήσουν ένα θέμα που τους απασχολεί. Η πραγματοποίηση του ραντεβού γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη γίνει αντιληπτή η συνάντησή τους από τα άλλα παιδιά, εφόσον το επιθυμεί ο μαθητής.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων παρέχεται στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό, με την μορφή των «Σχολών Γονέων».

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις με θέματα όπως:

 • Τρόποι διαπαιδαγώγησης
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • Κρίση στην οικογένεια – θάνατος και χωρισμός
 • Ακούμε τα παιδιά μας για να μας ακούν
 • Ο ύπνος των παιδιών
 • Πώς να μεγαλώσω υπεύθυνα παιδιά;
 • Συναισθηματική νοημοσύνη

Συμβουλευτική στο εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα συμβουλευτικής ενημέρωσης και εποπτείας, τόσο σε ατομική όσο και σε ομαδική βάση, με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Στο πλαίσιο της ομαδικής ενημέρωσης εκπαιδευτικών έχουν πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, επιμορφωτικά σεμινάρια με τα παρακάτω θέματα:

 • Σύγχρονοι τρόποι διαπαιδαγώγησης
 • Θετική και αποτελεσματική επικοινωνία με γονείς και παιδιά
 • Πρόγραμμα για τη σχολική ετοιμότητα
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Μαθησιακές δυσκολίες και η αντιμετώπισή τους.
 1. Ψυχοδιαγνωστική εκτίμηση μαθητών

Στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης γνωστικών και σχολικών ικανοτήτων, της σχολικής ετοιμότητας καθώς και της συναισθηματικής κατάστασης και συμπεριφοράς του παιδιού, όταν θεωρείται απαραίτητο και μετά από την έγκριση των γονέων.

Χρησιμοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένες ψυχοδια-γνωστικές δοκιμασίες και κατάλληλα ερωτηματολόγια, ανάλογα με το ζητούμενο και με την ηλικία του παιδιού.

 1. Πραγματοποίηση πρωτοποριακών προγραμμάτων

Στο σχολείο μας υλοποιούνται πρωτοποριακά προγράμματα ενημέρωσης, διαπαιδαγώγησης, επικοινωνίας, μάθησης και διαχείρισης συναισθημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων προγράμματα όπως:

 • Διαχείριση του άγχους
 • Πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας
 • Πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης