Απολογιστική Συνάντηση Νηπιαγωγείου Μαΐου 2024

apologistiki_2024_4

Μια σημαντική συνάντηση που πραγματοποιείται προς το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς !

Σκοπός μας ήταν να αξιολογηθεί η πορεία και η πρόοδος των παιδιών, καθώς και να συζητηθούν τα επιτεύγματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν.

Παρουσίαση της προόδου των παιδιών

Συνοπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών στόχων και της επίτευξής τους.

Παρουσίαση έργων και δραστηριοτήτων των παιδιών.

Ανάλυση των θετικών στιγμών της χρονιάς.

Σχέδια για την επόμενη σχολική χρονιά

Ερωτήσεις και συζήτηση με τους γονείς

Όταν οι μαθητές βλέπουν ότι οι γονείς τους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευσή τους και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, αισθάνονται περισσότερη υποστήριξη και αυτοπεποίθηση.

Ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, για το καλό των παιδιών μας.