Αγωγή στην Ειρήνη!

peace_2023

🎯 Αγωγή στην Ειρήνη!

🎯 Ο μόνος τρόπος πρόληψης του πολέμου, είναι η Αγωγή στην Ειρήνη.

🎯 Από την προσχολική ηλικία, το πρόγραμμα μας αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη την ανθρώπινης προσωπικότητας και την ενίσχυση του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες.

🎯 «Καλλιεργούμε το σεβασμό, την αποδοχή, την κατανόηση, τη συνεργασία, τη μη βία».