Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Αγγλικά

Στο σχολείο μας τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με την Αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο. Η επαφή των παιδιών με μια δεύτερη γλώσσα στη μικρή ηλικία τους δίνει ένα σίγουρο προβάδισμα  στην προφορά και μια εξοικείωση με τη δομή της γλώσσας. Η ευκολία με την οποία τα παιδιά μιμούνται, αποστηθίζουν και θυμούνται τα βοηθά να μαθαίνουν γρήγορα και εύκολα.

       Στόχος μας στο επίπεδο αυτό είναι μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την κίνηση και βοηθούμενοι από οπτικοακουστικά μέσα τα παιδιά να αποκτήσουν ένα απλό, βασικό λεξιλόγιο στην Αγγλική γλώσσα καθώς επίσης να κατανοούν καθημερινές προτάσεις, χαιρετισμούς κ.λ.π. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα να αγαπήσουν τα Αγγλικά και να κατανοήσουν ότι είναι μια άλλη γλώσσα, ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας με άλλους λαούς, με άλλα παιδιά από άλλες χώρες