Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Χρήσιμα Έντυπα

Χρήσιμα Έντυπα

Δικαιολογητικά

 Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Νηπιαγωγείο
  1. Πιστοποιητικό γεννήσεως
  2. Βιβλιάριο υγείας
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας νηπίου
  4. Αίτηση Εγγραφής
Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Α’ Δημοτικού
  1. Πιστοποιητικό γεννήσεως
  2. Βεβαίωση Παρακολούθησης στο Νηπιαγωγείο
  3. Βιβλιάριο υγείας
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή
  5. Αίτηση Εγγραφής

Ατομικά Δελτία

Αιτήσεις Πρόσληψης