Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Πληροφορική & Ρομποτική

[wpo_block_heading title=»Πληροφορική & Ρομποτική»]

Στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές διευκολύνουν πάρα πολύ τη ζωή μας και αυτό αποδεικνύεται επί καθημερινής βάσης.

Σκοπός του μαθήματος πληροφορικής είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά στη σωστή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να τα  βοηθήσει να αποκτήσουν γενικές γνώσεις και δεξιότητες σε βασικά θέματα που αποτελούν θεμέλια για την επιστήμη της πληροφορικής. Μαθαίνουν να εξοικειώνονται με το υλικό και λογισμικό του υπολογιστή, να έχουν ειδικές γνώσεις ως προς τη κατανόηση, δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης, τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά μαθαίνοντας την τεχνολογία μέσα από εκπαιδευτικά  σενάρια και διασκεδαστικά παιχνίδια.

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια εκπαιδευτική και ταυτόχρονα ψυχαγωγική δραστηριότητα η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι μετατρέποντας έτσι την εκπαίδευση σε μια συγκλονιστική περιπέτεια. Συνδυάζει την Ηλεκτρονική, τη Μηχανολογία (κατασκευή, συναρμολόγηση, ευστάθεια κ.α.), την Πληροφορική (προγραμματιζόμενοι αισθητήρες, εισαγωγή στη λογική του αλγορίθμου), τη Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια) και τα Μαθηματικά. Στο πλαίσιό της κατασκευάζονται και προγραμματίζονται μηχανές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο τους και να προσαρμόζουν αναλόγως την κίνηση και τη συμπεριφορά τους