Αγγλικά

Το Κ.Δ.Α.Π. «Οι μικροί εξερευνητές» δίνει έμφαση στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας και γι’ αυτό τα παιδιά όλων των επιπέδων παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών. Ύψιστος στόχος μας είναι η ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών με την Αγγλική γλώσσα μέσα από τα πλέον πιο εξελιγμένα οπτικοακουστικά εποπτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες κλπ.). Φέτος τα μαθήματα των Αγγλικών είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα.